Lucka 23

HÖGLANDETS WHISKYVÄNNER

Lucka 23


Caperdonich 29år

Kategori – Single malt from Scotland

Destilleri – Caperdonich

Distrikt – Speyside

Buteljerare – Morrison & Mackay

Destillerad – 21.06.1988

Buteljerad – 01.03.2018

Ålder – 29år

Fat – Hogshead fat

Fatnr – 6051

Styrka – 49,1%

Buteljerings serie - Cárn Mór Celebration of the CaskI lucka 23 blir det lite raritet i form av whisky från ett nerlagt och rivet destilleri vid namn Caperdonich. Destilleriet grundades mellan 1897-1898 och var från början avsett att vara en andra produktionsenhet till systerdestilleriet Glen Grant och döptes därför  också till Glen Grant nr2. Destilleriet stängdes ner under branschkrisen 1902 men öppnades igen 1965 av Glenlivet destillers Ltd då under namnet Caperdonich. 2002 hamnade destilleriet i malpåse och 2010 såldes det till Forsyth (producent av koppar pannor m.m) i samband med försäljningen så revs också destilleriets byggnader. Dagens droppar kommer från oberoende buteljerare Morrison & Mackay som har buteljerat ett hogshead fat av Caperdonich under serien Celebration of the cask. Whiskyn är destillerad 1988 och buteljerad 2018 till en styrka på 49,1%

 

Sláinte!