Lucka 11

HÖGLANDETS WHISKYVÄNNER

Lucka 11


Ardmore 1996

Kategori – Single malt from Scotland

Destilleri - Ardmore

Distrikt - Highland

Buteljerare – Ardmore

Destillerad –1996

Buteljerad – 2017

År – 20

Fat – 1st fill bourbon cask & Ex-Islay cask

Styrka – 49,3%

Bakom lucka 11 hittar vi en lite äldre buteljering av Ardmore. Denna 20åriga highland whisky har lagrats på 2 olika fat innan dom sammanflätades till vad vi ska smaka idag. Det ena fatet är ett 1st fill bourbon fat och det andra är ett fat som tidigare lagrat whisky från Islay, troligtvis Laproaigh men jag vill poängtera att det är bara spekulationen från källor på nätet. Whiskyn är destillerad 1996 och buteljerad 2017, styrkan ligger på 49,3%. Nu tycker jag vi smakar.


Sláinte!